Stichting Uitgeverij Clinkaert is opgericht als not-for-profit instelling met als doel:

 • het uitgeven en doen uitgeven van publicaties op het gebied van financiële geschiedenis en de numismatiek of daarmee verband houdende terreinen, zelfstandig of in samenwerking met anderen;
 • het bevorderen en onderhouden van contacten en het samenwerken met overheidsinstellingen, universiteiten, musea, historische verenigingen en andere instellingen, die actief zijn op het terrein van de financiële geschiedenis en de numismatiek of daarmee verwante vakgebieden;
 • het organiseren van bijeenkomsten, lezingen, excursies en vergelijkbare activiteiten.

Overzicht van publicaties van Uitgeverij Clinkaert:

 • Portretsilhouetten van de meest kleurrijke Schouwen-Duivelanders, Albert Scheffers, Stadhuismuseum Zierikzee/Uitgeverij Clinkaert, Voorburg 2015
 • De kayak van Zierik en andere verhalen, redactie Peter Priester, Stadhuismuseum Zierikzee, Uitgeverij Clinkaert, Voorburg 2015
 • Een verborgen schat Tekeningen van Sonja Toebes, Stadhuismuseum Zierikzee/ Uitgeverij Clinkaert, Voorburg 2015
 • De rekeningen van de Gelderse muntmeester Bernaert Proys, Aafje H. Groustra-Werdekker/Uitgeverij Clinkaert, Voorburg 2013
 • Een kapitaal aan kennis. Liber Amicorum Sierk Plantinga, redactie Gijs Boink, Albert Kersten, Albert A.J. Scheffers, Rick van Velden, Voorburg 2013
 • Om de kwaliteit van het geld. Het toezicht op de muntproductie in de Republiek en de voorziening van kleingeld in Holland en West-Friesland in de achttiende eeuw, proefschrift Albert A.J. Scheffers, Voorburg 2013

Zie voor verdere informatie en bestellen: www.clinkaert.nl

In voorbereiding:

 • bronnenpublicatie betreffende de correspondentie aan numismaat P.O. van der Chijs (1802-1876) die zich bevindt in het archief van de familie Dircks, auteur dr. G.P. Sanders
 • bronnenpublicatie over de aanmuntingsopdrachten van de Amsterdamse Wisselbank in de periode 1654-1694 
 • monografie over de Munt van Amsterdam