Portret AAJS 2018.jpg

Doelstelling en motto

Als directeur-eigenaar hanteert Albert Scheffers (1958) het motto ‘ik maak van een zandkorrel een parel'. 

Hét doel van zijn werkzaamheden is het (opnieuw/verder) op de kaart zetten van een culturele organisatie en deze, zo nodig, financieel gezond te maken. Met de jaren heeft hij zich gespecialiseerd in het transformeren van een 'non-profit' organisaties tot 'not-for-profit' culturele ondernemingen. Zijn ervaring is dat voor elke culturele organisatie een eigen inverdienvermogen tot 20% haalbaar is.

Scheffers' ‘drive' ligt in het zo efficient mogelijk neerzetten van de artistieke en zakelijke bedrijfsvoering van een culturele onderneming. Dit betekent onder meer dat exploitatiebegrotingen en -verantwoordingen altijd zo worden opgezet dat de geldschieters redenen houden om een volgende periode wederom een bijdrage te leveren.

Zijn achtergrond als gepromoveerd historicus en het analytisch vermogen van een bèta-wetenschapper zorgen ervoor dat Albert Scheffers uitstekend in staat is om verbanden te leggen tussen verleden, heden en plannen voor de toekomst, maar ook tussen resultaten van onderzoek en/of van creatieve processen. Sterk is hij in het beschikbaar maken van deze verbanden en resultaten voor een breed publiek. Zo kunnen middels dynamische en uitdagende presentaties en aantrekkelijke publicaties uiteenlopende projecten voor de culturele sector worden gerealiseerd, altijd op maat gemaakt met inachtneming van de beschikbare budgetten.

Albert Scheffers is een:

  • extraverte netwerker, die goed in staat is mensen aan elkaar te binden, ideeën te 'verkopen', win/winsituaties snel te herkennen en ten volle uit te buiten, draagvlak voor een organisatie of project te creëren;
  • scherpe bedrijfsvoerder met oog voor strakke begrotingsdiscipline en met ruime ervaring in werving van extra budgetten;
  • daadkrachtige initiator en stimulator met een uitstekend gevoel voor en kennis van politieke, bestuurlijke en maatschappelijke besluitvormingsprocessen;
  • in staat om ideeën om te zetten in concrete en financieel haalbare plannen;
  • ervaren met ingewikkelde financiële administraties;
  • gedreven, pragmatische en resultaatgerichte mensenmanager;
  • creatieve kennismakelaar, bruggenbouwer, boegbeeld en ambassadeur.

Zie voor verdere informatie 03.1: CV