Stadhuismuseum Zierikzee

januari 2016 - juni 2016
Op verzoek van de Raad van Toezicht van de Stichting Stadhuismuseum Zierikzee heeft Klinkaart directeur-eigenaar Albert A.J. Scheffers tot eind juni 2016 voor drie dagen per week als directeur-bestuurder a.i. de honneurs waargenomen. In deze periode stond vooral de borging van het verzelfstandigde Stadhuismuseum Zierikzee op het programma. 

De Raad van Toezicht heeft Scheffers vervolgens gevraagd aan te blijven als directeur bestuurder om de basis voor het Stadhuismuseum Zierikzee verder uit te bouwen en om de subisidie voor de cultuurperiode 2020-2023 én 2024-2027 veilig te stellen.

Zie ook: Stadhuismuseum Zierikzee

Gemeente Schouwen-Duiveland - Stadhuismuseum Zierikzee

september 2014 - december 2015
In opdracht van Twynstra Gudde Interim Management is Klinkaart in de persoon van Albert Scheffers van september 2014 tot en met december 2015 actief geweest als interim-directeur en kwartiermaker-verzelfstandiging van het Stadhuismuseum Zierikzee. De opdracht behelst het voorbereiden en realiseren van de door de gemeente Schouwen-Duiveland gewenste verzelfstandiging van het Stadhuismuseum Zierikzee. Hiertoe is allereerst een uitgebreid keuzedocument geformuleerd voor de gemeenteraad. Vervolgens is een bedrijfsplan opgesteld. In beide stukken is de beoogde toekomstige rol van het Stadhuismuseum Zierikzee uitvoerig beschreven en nader uitgewerkt, inclusief de benodigde organisatiestructuur en de criteria voor een passende personele bezetting.

Eind december 2015 is de verzelfstandiging van het museum een feit en vanaf 1 januari 2016 is het museum als Stichting Stadhuismuseum Zierikzee een nieuwe uitdaging aangegaan.

Van september 2014 tot eind december 2015 is Albert Scheffers als interim-directeur tevens verantwoordelijk voor het coördineren van alle denkbare werkzaamheden die verband houden met de dagelijkse gang van zaken in het museum, alsmede voor het initiëren van nieuwe museale activiteiten en projecten.