Philips Museum, 2010

Philips Eindhoven heeft voor het nieuw te openen Philips Museum in 2010 zelf een exploitatiebegroting opgezet. Klinkaart bv heeft in 2011 samen met Berns MuseumManagement deze begroting opnieuw doorgerekend en ten behoeve van het overleg met de Ondernemingsraad een advies uitgebracht hoe de exploitatie van het museum, dat in 2012 wordt geopend, het best kan worden uitgevoerd.

 

Museum De Lakenhal Leiden, 2009

Museum de Lakenhal heeft eind 2009 van de gemeente eenmalig een extra budget van € 15,3 miljoen ontvangen. Van dit bedrag is € 13,5 miljoen bestemd voor de renovatie en de uitbreiding van het bestaande gebouw. Voor de uitbreiding zijn drie modules ontworpen, die in verschillende combinaties leiden tot acht varianten. Berns MuseumManagement heeft begin 2011 de opdracht gekregen exploitatiemodellen te maken voor elk van die varianten en een advies te leveren welke combinatievariant het museum de beste kansen voor een gezonde exploitatie in de toekomst biedt. Het verzamelen van alle benodigde gegevens, de uitwerking van de exploitatiemodellenen en het opstellen van het uiteindelijk advies heeft Berns MuseumManagement neergelegd bij Klinkaart bv.

 

Nederlands Watermuseum Arnhem, 2009

Het Nederlands Watermuseum is in de eerste helft van 2009 in financiële problemen geraakt en is daar vervolgens door een van de ‘founding fathers' weer uitgeholpen op voorwaarde dat er een businessplan voor de eerstvolgende vijf jaar zou worden opgesteld. De opdracht hiervoor is gegund aan Berns MuseumManagement en is in de periode oktober-november 2009 uitgevoerd in samenwerking met Klinkaart bv. In het businessplan is in het bijzonder aandacht voor een structurele aanpak van de financiële problematiek en zijn de perspectieven voor een toekomst voor het museum duidelijk omschreven.