Amersfoort in C, 2012

De museumcluster Amersfoort in C (Museum Flehite, Mondriaanhuis, Kunsthal KAdE en het architectuurcentrum FASadE) is eind 2012 door verschillende omstandigheden in de financiële problemen geraakt. Op verzoek van Berns MuseumManagement heeft Klinkaart het voorbereidend onderzoek gedaan en meegeschreven aan de Quick scan. In het aan het bestuur aangeboden rapport worden de belangrijkste oorzaken van de onstane situatie benoemd en worden aanbevelingen gedaan voor verbetering van de zowel de organisatie als de exploitatie.

Gemeentemuseum Deventer, 2009

Gemeentemuseum Deventer wilde in de zomer van 2009 ten behoeve van een subsidieaanvraag voor het op orde brengen van een van de onderdelen van de collectie een offerte. Een oppervlakkige schouw van dit collectieonderdeel maakte al snel duidelijk dat een indicatieve telling veel helderheid over de precieze omvang van de collectie zou bieden.

Aan de hand van het rapport van de indicatieve telling, gebaseerd op een opname gedurende twee werkdagen op locatie, werd het mogelijk een goed onderbouwde subsidieaanvraag in te dienen. Het wachten is nu op realisatie van het op orde brengen van een van de laatste onderdelen van de collectie van dit museum.