Voor het businessplan voor Museum De Lakenhal te Leiden (2011) is een benchmark uitgevoerd met zowel de zes andere museale instellingen binnen Leiden, als met vier vergelijkbare musea in het land. Uit de verzamelde gegevens zijn mooie conclusies te trekken voor bepaling van het toekomstig beleid van het museum.

Ook voor het advies over het exploitatiemodel voor het Philips Museum te Eindhoven (2011) is een bescheiden benchmark uitgevoerd.